Tra cứu chi phí sửa chữa
Lưu ý:
- Phí sửa chữa dịch vụ (ngoài bảo hành) đã bao gồm thuế GTGT và CHƯA bao gồm chi phí vận chuyển (do khách hàng tự chi trả theo hóa đơn vận chuyển của đơn vị CPN).
- Quy định có hiệu lực từ 1/10/2021, tính theo thời điểm DVKH Vsmart nhận được sản phẩm sửa chữa dịch vụ.

SmartHome_Chuong cua

SmartHome_Bo dieu khien RGB

SmartHome_Bo dieu khien rem

SmartHome_Cong tac ngu canh 2 nut

SmartHome_Bo dieu khien hong ngoai

SmartHome_O cam thong minh

SmartHome_Cam bien chuyen dong

SmartHome_Cam bien cua

SmartHome_Cong tac cong suat cao

SmartHome_Cong tac 3 nut

SmartHome_Cong tac 2 nut

SmartHome_Cong tac 1 nut

SmartHome_Gateway

Vsmart Bee 5

MLKK 30LA5300

MLKK 35LA5400

MLKK 45LD6600

MLKK 55LD8800

Vsmart Star 5

Vsmart Bee Lite

Vsmart Aris Pro

Vsmart Aris

Vsmart Joy 4

Vsmart Live 4

Vsmart Star 4

Vsmart Active 3

Vsmart Joy 3

Vsmart Star 3

Vsmart Bee 3

55KE8500

49KE8100

55KD6800

50KD6800

43KD6600

Vsmart Joy 2+

Vsmart Star

Vsmart Live

Vsmart Bee

Vsmart Active 1

Vsmart Joy 1+

Vsmart Joy 1

Vsmart Active 1+