Tra cứu chi phí sửa chữa
Điện thoại:

- Phí sửa chữa đã bao gồm VAT và có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

- Kể từ 1/10/2021 (tính theo thời điểm DVKH Vsmart nhận được sản phẩm sửa chữa dịch vụ), phí sửa chữa CHƯA bao gồm chi phí vận chuyển (do khách hàng tự chi trả theo hóa đơn vận chuyển của đơn vị CPN).

Tivi/ MLKK/ SmartHome/ SmartCity:

- Phí sửa chữa đã bao gồm VAT và có hiệu lực từ 29/10/2021 (SmartCity/ Máy lọc không khí), 20/10/2021 (Smart Tivi), 4/10/2021 (SmartHome).

- Phí sửa chữa đã bao gồm tiền công sửa chữa/thay thế, CHƯA bao gồm chi phí di chuyển tận nhà và phí vận chuyển của bên thứ 3. Miễn phí di chuyển 10km đầu, từ km11 trở đi 5.000 VND/km (xe máy), 10.000 VND/km (ô tô).

SmartCity_NVR

SmartHome_Chuong cua

SmartHome_Bo dieu khien RGB

SmartHome_Bo dieu khien rem

SmartHome_Cong tac ngu canh 2 nut

SmartHome_Bo dieu khien hong ngoai

SmartHome_O cam thong minh

SmartHome_Cam bien chuyen dong

SmartHome_Cam bien cua

SmartHome_Cong tac cong suat cao

SmartHome_Cong tac 3 nut

SmartHome_Cong tac 2 nut

SmartHome_Cong tac 1 nut

SmartHome_Gateway

Vsmart Bee 5

MLKK 30LA5300

MLKK 35LA5400

MLKK 45LD6600

MLKK 55LD8800

Vsmart Star 5

Vsmart Bee Lite

Vsmart Aris Pro

Vsmart Aris

Vsmart Joy 4

Vsmart Live 4

Vsmart Star 4

Vsmart Active 3

Vsmart Joy 3

Vsmart Star 3

Vsmart Bee 3

Smart TV 55KE8500

Smart TV 49KE8100

Smart TV 55KD6800

Smart TV 50KD6800

Smart TV 43KD6600

Vsmart Joy 2+

Vsmart Star

Vsmart Live

Vsmart Bee

Vsmart Active 1

Vsmart Joy 1+

Vsmart Joy 1

Vsmart Active 1+