vấn đề thường gặp & giải pháp

Thông tin về màu của đèn báo

Danh mục: Tính năng

Màu của đèn báo chỉ thị chất lượng không khí:...


Chức năng thông báo lỗi

Danh mục: Tính năng

Chức năng báo lỗi thông qua đèn báo hoặc hiển thị trên màn hình...


Khả năng kết nối Wi-Fi và điều khiển thông qua App

Danh mục: Tính năng

1/ Model 35LA, 45LD, 55LD có chức năng kết nối điều khiển Wi-Fi thông qua ứng dụng SmartHome của VinSmart...


Vị trí nút Reset

Danh mục: Hoạt động

Không có nút Reset mà chỉ có nút On/ Off (Tắt/ Mở)


Thông báo“System Error”

Danh mục: Khác

Khởi động lại máy và thử lại...


Không chọn được nhạc chuông bằng tệp MP3 tải về/ không cắt được từ tệp MP3 (Aris)

Danh mục: Thông báo

1/ Xóa bản nhạc/ bản nhạc cắt bị lỗi trong thư mục nhạc chuông (Ringtone)...