Câu hỏi thường gặp

Wipe data/Factory data reset

 

Áp dụng cho các dòng máy Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, Vsmart Star, Vsmart Star 3, Vsmart Joy 3

 Áp dụng cho các dòng máy Vsmart Active 3, Vsmart Bee, Vsmart Bee 3Áp dụng cho


Hướng dẫn sử dụng Vmessage và Vcall

I. Đăng nhập tài khoản VinSmart

 II. Hướng dẫn sử dụng VMessage1. Nhắn tin bằng VMessage2. Chat nhóm bằng VMessage3. Cài đặt (thêm xóa thành viên, đổi hình


Hướng dẫn tham gia chương trình CSKH Vsmart

I. Hướng dẫn đăng ký

Bạn thao tác như sau:

 1. Vào ứng dụng Vsmart trên máy của bạn - Chọn "Thông báo" – Hệ thống sẽ hiển thị các thông báo đã gửi


Khi bạn không kết nối được Wi-Fi?

Bạn có thể thử các bước như sau:

  • Vào Cài đặt > chọn Mạng và Internet > chọn Wi-Fi
  • Nhấn và giữ vào tên mạng Wi-Fi bạn không kết nối được > chọn


Hướng dẫn sao lưu, khôi phục bằng tài khoản VINID

Bạn có thể thử các bước như sau:

  • Vào Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > VinID Ghi chú : Bạn chỉ cần nhập số điện thoại đã đăng ký làm


Gửi ảnh, video trong ứng dụng kép

Bạn có thể thử các bước như sau:

  • Bật ứng dụng kép cần sử dụng
  • Vào Tệp > chọn Bộ nhớ máy > nhấn giữ file hình ảnh/video cần sử dụng > chọn


Hướng dẫn sử dụng thanh điều hướng

Bạn có thể thử các bước như sau:

  • Vào Cài đặt > chọn Tính năng nâng cao > Điều hướng bằng cử chỉ Chọn một trong ba tính năng của thanh điều


Tôi muốn biết địa chỉ MAC của máy điện thoại thì vào đâu kiểm tra?

Danh mục: Tình huống

Bạn có thể thử các bước như sau:

  • Bạn vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > trượt về cuối trang bạn sẽ tìm thấy địa chỉ MAC của Wi-Fi.
  • Nếu


Tôi muốn dùng Tin nhắn SMS (Messages) trên máy tính cá nhân của tôi, tôi phải làm như thế nào?

Danh mục: Tình huống

Khách hàng có thể thử các bước như sau: