Hướng dẫn xử lý lỗi

Tự khởi động lại

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi tự động khởi động lại thì phải làm gì?


Bị vọng tiếng micro vào Loa

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi bị vọng tiếng micro vào loa?


Cập nhật OTA bị lỗi

Danh mục: Nâng cấp Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 3

Tôi không cập nhật được OTA?


Không hiển thị danh sách thiết bị

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không hiển thị danh sách thiết bị?


Máy bị vào nước

Danh mục: Vấn đề khác Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Khi máy tôi bị rơi vào nước tôi cần phải làm gì?


Không thể kết nối với máy tính

Danh mục: Kết nối với máy tính Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Không thể kết nối được với máy tính tôi phải làm thế nào?


Không tìm thấy bản OTA

Danh mục: Nâng cấp Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi không tìm thấy bản OTA?


Kết nối GPS bị lỗi

Danh mục: GPS Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi kết nối GPS bị lỗi?


Không tìm được vệ tinh

Danh mục: GPS Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không tìm được vệ tinh?


Không hiển thị danh bạ trong SIM

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Không hiển thj danh bạ của SIM thì tôi phải làm thế nào?