Hướng dẫn xử lý lỗi

Lỗi tắt bị lỗi

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi tắt bị lỗi tôi cần làm gì?


Không tự động kết nối được với thiết bị đã lưu

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không tự động kết nối được với thiết bị đã lưu?


Không nhận được MMS

Danh mục: MMS or SMS Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi không nhận được tin nhắn MMS?


Không nhận được thông báo nhỏ chấm tròn trên các icon ứng dụng

Danh mục: Thông báo Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không biết khi nào tôi có thông báo trong các ứng dụng hoặc thông báo khi có cuộc gọi nhỡ - cuộc gọi đến?


Cách gỡ ứng dụng (VD: Vsmart app)

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn gỡ bỏ ứng dụng thì làm thế nào? (VD: Vsmart app)


Không thể bật Bluetooth

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không thể bật được Bluetooth?


Thông báo sạc PIN

Danh mục: Thông báo Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Làm thế nào để hiển thị thông báo sạc PIN?


Phím

Danh mục: Phần cứng, thân vỏ Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại tôi bị liệt phím bấm tôi phải làm thế nào?


Khi chụp ảnh bị tối, tôi phải làm gì?

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Ảnh chụp bị tối thì tôi phải xử lý sao?


Không bật được nguồn hay tín hiệu sạc

Danh mục: Khi bật nguồn Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không bật được nguồn và cũng không có tin hiệu sạc?