Hướng dẫn xử lý lỗi

Tôi muốn dùng Tin nhắn SMS (Messages) trên máy tính cá nhân của tôi, tôi phải làm như thế nào?

Danh mục: Tra cứu thông tin máy Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 4

Tôi muốn dùng Tin nhắn SMS (Messages) trên máy tính cá nhân của tôi, tôi phải làm như thế nào?


MMS không thể gửi

Danh mục: MMS or SMS Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không thể gửi tin nhắn MMS?


Chế độ xóa phông không hoạt động

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi bị lỗi xóa phông thì tôi phải làm thế nào?


Vị trí bị sai

Danh mục: GPS Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi vị trí bị sai?


Củ sạc+ dây sạc

Danh mục: Phụ kiện Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Bộ sạc của tôi bị lỗi tôi cần xử lý thế nào?


Lỗi la bàn

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách xử lý khi la bàn chỉ hoạt động sai?


Camera hoạt động không bình thường, tôi phải làm gì?

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi gặp phải lỗi camera thì cần xử lý sao?


Không bật được Wi-Fi

Danh mục: Wifi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không bật được Wi-Fi?


Điện thoại bị treo

Danh mục: Vấn đề khác Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại tôi bị treo tôi cần phải xử lý thế nào?


Không lưu được ảnh vào thẻ nhớ

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Ảnh không lưu vào được thẻ nhớ thì tôi phải làm thế nào?