Hướng dẫn xử lý lỗi

Chỉ số PIN không ổn định

Danh mục: PIN Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi hiển thị pin ảo?


Hao PIN

Danh mục: PIN Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Điện thoại của tôi bị hao pin và cách khắc phục?


Máy rất nóng

Danh mục: Nóng máy Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại rất nóng và cách khắc phục?


Treo logo Vsmart khi khởi động

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 1

Khi bị treo logo Vsmart khi khởi động tôi cần làm gì?


Tín hiệu kết nối qua 3G thấp

Danh mục: Dữ liệu di động Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi tín hiệu kết nối qua 3G thấp?


Màn Hình

Danh mục: Màn hình Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi gặp phải lỗi màn hình thì cần xử lý sao?


Màn hình bị chớp chớp

Danh mục: Màn hình Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 3

Màn hình tôi bị chớp và hướng giải quyết khi gặp phải?


Không truy cập được CH Play

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Vì sao tôi không truy cập được CHPlay


Lỗi chia sẻ mạng wifi

Danh mục: Wifi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không chia sẻ được mạng wifi?


Tôi muốn kiểm tra IMEI máy ?

Danh mục: Tra cứu thông tin máy Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn kiểm tra IMEI máy ?