Hướng dẫn cách xử lý lỗi

Tôi vào đâu để mở chức năng tiết kiệm dữ liệu mạng và hạn chế chi phí phát sinh.

Danh mục: Dữ liệu di động Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách mở chức năng tiết kiệm dữ liệu mạng?


Lỗi chơi game

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách xử lý khi chơi game bị lỗi?


Bị ngắt cuộc gọi

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Thiết bị của tôi bị tự ngắt cuộc gọi?


Cảm ứng không hoạt động

Danh mục: Màn hình Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cảm ứng không hoạt động tôi phải xử lý sao?


Bị mất danh bạ (Thiếu)

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi bị mất ( thiếu) danh bạ thì phải làm thế nào?


Con quay hồi chuyển hoạt động không chính xác

Danh mục: Cảm biến Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi con quay hồi chuyển và cách kiểm tra?


Không thể kết nối với bất kỳ thiết bị bluetooth nào

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Thiết bị của tôi không thể kết nối với bất kỳ thiết bị bluetooth nào?


Lỗi báo thức/ Nhắc nhở

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi cài đặt báo thức/ nhắc nhở bị sai?


Quá trình khởi động rất lâu

Danh mục: Khi bật nguồn Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao điện thoại của tôi khởi động rất lâu?