Hướng dẫn xử lý lỗi

Không có lịch sử cuộc gọi

Danh mục: Lịch sử cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không hiển thị lịch sử cuộc gọi?


Không lưu được vào SIM

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không lưu được danh bạ vào SIM?


Tiếng đến loa và chuông cùng lúc

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao có tiếng mà cả loa và chuông của tôi cùng phát tiếng?


Lỗi camera trước

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Camera bị lỗi thì tôi phải làm thế nào?


Wi-Fi bị ngắt kết nối

Danh mục: Wifi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Khi tôi đang sử dụng Wi-FI tự nhiên bị ngắt?


Không sạc được

Danh mục: PIN Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi không sạc được pin?


Kết nối nhưng không chuyển được DL

Danh mục: Kết nối với máy tính Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không thể chuyển dữ liệu mặc dù đã kết nối thành công?


Không cảm ứng được khi đang sạc, khi kết nối USB..

Danh mục: Màn hình Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi cảm ứng khi sạc tôi cần làm gì?


Đặt chế độ im lặng theo lịch:

Danh mục: Sử dụng chức năng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn bật chế độ im lặng theo lịch?


Máy tính không nhìn thấy thiết bị qua ADB

Danh mục: Kết nối với máy tính Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Cách xử lý khi máy tính không nhìn thấy thiết bị qua ADB