Hướng dẫn cách xử lý lỗi

Rung yếu

Danh mục: Rung Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi rung yếu thì xử lý thế nào?


Máy rất nóng sau khi sạc

Danh mục: Nóng máy Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại rất nóng và cách khắc phục?


Cảm biến tiệm cận không hoạt động

Danh mục: Cảm biến Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cảm biến tiệm cận bị lỗi thì xử lí thế nào?


Tôi muốn cài đặt SIM theo mong muốn: SIM 1 kết nối mạng, SIM 2 dùng nghe gọi - nhắn tin thì phải làm sao?

Danh mục: Dữ liệu di động Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn cài đặt SIM theo mong muốn: SIM 1 kết nối mạng, SIM 2 dùng nghe gọi - nhắn tin thì phải làm sao?


Máy bị mất

Danh mục: Vấn đề khác Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Khi tôi bị mất máy tôi cần phải làm gì?


Người khác nói mình không nghe (Micro máy khách)

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi mình nói người khác không nghe?


Không lưu được vào máy

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không lưu được danh bạ vào máy?


Phồng PIN

Danh mục: PIN Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Phồng PIN


Không rung

Danh mục: Rung Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không rung thì xử lý thế nào?


Người khác không nghe mình nói (loa trong máy khách)

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi người khác không nghe thấy mình nói?