Hướng dẫn xử lý lỗi

Tôi không thể gửi một số điện thoại đến hay nhỡ khi chưa lưu lại số đó vào danh bạ cho bạn bè.

Danh mục: Lịch sử cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không thể gửi một số điện thoại đến hay nhỡ khi chưa lưu lại số đó vào danh bạ cho bạn bè.


Tôi muốn máy chuyển chế độ im lặng ngay lập tức hoặc theo thời gian định sẵn trong ngày như hội họp – im lặng – khi ngủ để tránh bị làm phiền thì làm như thế nào?

Danh mục: Sử dụng chức năng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn máy chuyển chế độ im lặng ngay lập tức hoặc theo thời gian định sẵn trong ngày như hội họp – im lặng – khi ngủ để tránh bị làm phiền thì làm như thế nào?


Không load được webapp (Khi kéo lên, xuống bị trắng)

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Không load được Webapp thì tôi cần làm gì?


Camera hiển thị màn đen

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Khi tôi sử dụng Camera thì hiển thị đen màn hình, tôi phải làm sao?


Âm thanh ra loa ngoài rất ồn

Danh mục: Âm thanh Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 1

Lỗi loa ngoài ồn thì xử lý sao?


Không tìm thấy bất kỳ thiết bị bluetooth nào

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không tìm thấy bất kỳ thiết bị bluetooth nào?


Camera không Focus được/ Ảnh mờ

Danh mục: Camera Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi camera chụp ảnh mờ, không focus được thì tôi phải làm thế nào?


Cổng USB hỏng

Danh mục: USB Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cổng USB không nhận tôi phải làm thế nào?


Không bật được nguồn nhưng có tín hiệu sạc

Danh mục: Khi bật nguồn Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao điện thoại của tôi mất nguồn nhưng vẫn có tín hiệu sạc?


Không tự động kết nối được mạng Wi-Fi đã lưu

Danh mục: Wifi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách kiểm tra khi máy không tự động kết nối mạng Wi-Fi đã lưu?