Hướng dẫn xử lý lỗi

Bị ngắt cuộc gọi

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Thiết bị của tôi bị tự ngắt cuộc gọi?


Cảm ứng không hoạt động

Danh mục: Màn hình Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cảm ứng không hoạt động tôi phải xử lý sao?


Bị mất danh bạ (Thiếu)

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi bị mất ( thiếu) danh bạ thì phải làm thế nào?


Con quay hồi chuyển hoạt động không chính xác

Danh mục: Cảm biến Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi con quay hồi chuyển và cách kiểm tra?


Không thể kết nối với bất kỳ thiết bị bluetooth nào

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Thiết bị của tôi không thể kết nối với bất kỳ thiết bị bluetooth nào?


Lỗi báo thức/ Nhắc nhở

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 1

Vì sao tôi cài đặt báo thức/ nhắc nhở bị sai?


Quá trình khởi động rất lâu

Danh mục: Khi bật nguồn Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Vì sao điện thoại của tôi khởi động rất lâu?


Khi phát nhạc loa bị có tiếng ồn, rú vài giây đầu

Danh mục: Âm thanh Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Âm thanh chất lượng kém, bị rú, rít, ồn thì tôi phải làm thế nào?


Không nhận SIM 2

Danh mục: SIM CARD Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không nhận sim 2 tôi cần xử lý thế nào?