Hướng dẫn cách xử lý lỗi

Không nhận được thông báo nhỏ chấm tròn trên các icon ứng dụng

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không biết khi nào tôi có thông báo trong các ứng dụng hoặc thông báo khi có cuộc gọi nhỡ - cuộc gọi đến?


Cách gỡ ứng dụng (VD: Vsmart app)

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn gỡ bỏ ứng dụng thì làm thế nào? (VD: Vsmart app)


Không thể bật Bluetooth

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không thể bật được Bluetooth?


Thông báo sạc PIN

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Làm thế nào để hiển thị thông báo sạc PIN?


Phím

Danh mục: Phần cứng, thân vỏ Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại tôi bị liệt phím bấm tôi phải làm thế nào?


Khi chụp ảnh bị tối, tôi phải làm gì?

Danh mục: Camera Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Ảnh chụp bị tối thì tôi phải xử lý sao?


Không bật được nguồn hay tín hiệu sạc

Danh mục: Khi bật nguồn Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không bật được nguồn và cũng không có tin hiệu sạc?


Tự khởi động lại

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi tự động khởi động lại thì phải làm gì?


Màn hình bị chớp chớp

Danh mục: Màn hình Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 3

Màn hình tôi bị chớp và hướng giải quyết khi gặp phải?


Không truy cập được CH Play

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi không truy cập được CHPlay