Hướng dẫn cách xử lý lỗi

Màn Hình

Danh mục: Màn hình Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi gặp phải lỗi màn hình thì cần xử lý sao?


Tiếng ra cả loa và tai nghe

Danh mục: Âm thanh Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 4

Lỗi tiếng ra loa và tai nghe?


Lỗi la bàn

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách xử lý khi la bàn chỉ hoạt động sai?


Camera hoạt động không bình thường, tôi phải làm gì?

Danh mục: Camera Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi gặp phải lỗi camera thì cần xử lý sao?


Không bật được Wi-Fi

Danh mục: Wifi Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không bật được Wi-Fi?


Điện thoại bị treo

Danh mục: Vấn đề khác Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại tôi bị treo tôi cần phải xử lý thế nào?


Không lưu được ảnh vào thẻ nhớ

Danh mục: Camera Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Ảnh không lưu vào được thẻ nhớ thì tôi phải làm thế nào?


Lỗi tắt bị lỗi

Danh mục: Hoạt động hệ thống Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Lỗi tắt bị lỗi tôi cần làm gì?


Không tự động kết nối được với thiết bị đã lưu

Danh mục: Bluetooth Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi không tự động kết nối được với thiết bị đã lưu?


Không nhận được MMS

Danh mục: MMS or SMS Ngày đăng: 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Vì sao tôi không nhận được tin nhắn MMS?