Hướng dẫn xử lý lỗi

Cảm biến tiệm cận không hoạt động

Danh mục: Cảm biến Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 2

Cảm biến tiệm cận bị lỗi thì xử lí thế nào?


Tôi muốn cài đặt SIM theo mong muốn: SIM 1 kết nối mạng, SIM 2 dùng nghe gọi - nhắn tin thì phải làm sao?

Danh mục: Dữ liệu di động Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi muốn cài đặt SIM theo mong muốn: SIM 1 kết nối mạng, SIM 2 dùng nghe gọi - nhắn tin thì phải làm sao?


Máy bị mất

Danh mục: Vấn đề khác Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 4

Khi tôi bị mất máy tôi cần phải làm gì?


Người khác nói mình không nghe (Micro máy khách)

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 5

Cách khắc phục lỗi mình nói người khác không nghe?


Không lưu được vào máy

Danh mục: Danh bạ Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Tôi không lưu được danh bạ vào máy?


Phồng PIN

Danh mục: PIN Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Phồng PIN


Không rung

Danh mục: Rung Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Điện thoại của tôi không rung thì xử lý thế nào?


Người khác không nghe mình nói (loa trong máy khách)

Danh mục: Cuộc gọi Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách khắc phục lỗi người khác không nghe thấy mình nói?


Tôi vào đâu để mở chức năng tiết kiệm dữ liệu mạng và hạn chế chi phí phát sinh.

Danh mục: Dữ liệu di động Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách mở chức năng tiết kiệm dữ liệu mạng?


Lỗi chơi game

Danh mục: Ứng Dụng Ngày đăng : 16-07-2019 Tác giả: Đánh giá: 0

Cách xử lý khi chơi game bị lỗi?