Tra cứu chi phí sửa chữa
Lưu ý:
- Phí sửa chữa dịch vụ (ngoài bảo hành) đã bao gồm thuế GTGT và CHƯA bao gồm chi phí vận chuyển (do khách hàng tự chi trả theo hóa đơn vận chuyển của đơn vị CPN).
- Quy định có hiệu lực từ 1/10/2021, tính theo thời điểm DVKH Vsmart nhận được sản phẩm sửa chữa dịch vụ.

No matching results were found