Tra cứu chi phí sửa chữa
Điện thoại:

- Phí sửa chữa đã bao gồm VAT và có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

- Kể từ 1/10/2021 (tính theo thời điểm DVKH Vsmart nhận được sản phẩm sửa chữa dịch vụ), phí sửa chữa CHƯA bao gồm chi phí vận chuyển (do khách hàng tự chi trả theo hóa đơn vận chuyển của đơn vị CPN).

Tivi/ MLKK/ SmartHome/ SmartCity:

- Phí sửa chữa đã bao gồm VAT và có hiệu lực từ 29/10/2021 (SmartCity/ Máy lọc không khí), 20/10/2021 (Smart Tivi), 4/10/2021 (SmartHome).

- Phí sửa chữa đã bao gồm tiền công sửa chữa/thay thế, CHƯA bao gồm chi phí di chuyển tận nhà và phí vận chuyển của bên thứ 3. Miễn phí di chuyển 10km đầu, từ km11 trở đi 5.000 VND/km (xe máy), 10.000 VND/km (ô tô).

Vsmart Star 3

Vsmart Joy 3

Vsmart Active 3

Vsmart Bee 3

Vsmart Joy 2+

Vsmart Live

Vsmart Star

Vsmart Bee

Vsmart Active 1+

Vsmart Active 1

Vsmart Joy 1+

Vsmart Joy 1